بسته‌های آموزش مجازی در کنار نوشت‌افزار برای کودکان مناطق محروم