دعوت از گروه‌های جهادی برای پیوستن به سومین پویش ملی «مشق احسان»
مشق احسان، مشق همدلی و حمایت
حضور دبیر پویش ملی مشق احسان در برنامه چاپ اول شبکه خبر